Matice moravská

Zobrazen 1. – 24. z 45 výsledků

 • Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria - Martin Markel
 • Plenitudo Potestatis in Partibus ?. Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526) - Antonín Kalous
 • Počátky novinového zpravodajství. (Do devadesátých let 18. století) - Zdeněk Šimeček
 • Vnitřní odsun 1947–1953. Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa - Tomáš Dvořák
 • Soudové zisku nenesou. Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. panství - Tereza Siglová
 • Cizincem na Moravě. Zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě 1750–1867 - Zdeňka Stoklásková
 • Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter - Libor Jan
 • Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století
 • Zástupný symbol
  Jihomoravský kraj

  Pamětní kniha města Brna – Miroslav Flodr

  149,00 
 • Katalog listin a listů k VII. dílu Českého diplomatáře I.. (Zpracování diplomatického materiálu pro období květen 1283 – květen 1297) - Dalibor Havel
 • Daniel Sloboda - Korespondence Daniela Slobody s Jozefem Miloslavem Hurbanem - Dokumenty IV.
 • Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní - Hana Bočková
 • Sekularizace venkovského prostoru v 19. století - Jiří Hanuš
 • Vinceniova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku - Anna Kerbach
 • Farní organizace na středověké západní Moravě - Petr Jokeš
 • Historik na Moravě
  Knihy

  Historik na Moravě

  221,00 
 • Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci - Tomáš Borovský
 • Vrchnostenské město v raném novověku. Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století - Jan Dvořák
 • Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích - Dalibor Janiš
 • Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí. Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741–1783 - Pavel Pumpr
 • ŠLECHTICKÉ SPORY O ČEST NA RANÉ NOVOVĚKÉ MORAVĚ - Jana Janišová
 • Zemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku - Dalibor Janiš
 • Osobnosti moravských dějin II. - Libor Jan
 • Svobodný občan ve svobodné obci?. Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914 - Lukáš Fasora
Nákupní košík
Přejít nahoru