Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Zobrazen 1. – 24. z 120 výsledků

 • Cirkulární telegramy MZV 1969-1980
 • Cirkulární telegramy MZV 1969-1980
 • Vítězství a osvobození 1945
 • In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století - Jiří Just
 • České země v 19. století I.. Proměny společnosti v moderní době - kol.
 • České země v 19. století II.. Proměny společnosti v moderní době - kol.
 • Věnná města českých královen - Josef Žemlička
 • Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie
 • Tváře války. Velká válka 1914–1918 očima českých účastníků - Vojtěch Kessler
 • Akademická encyklopedie českých dějin VI. -H/2 – K/1 - Jaroslav Pánek
 • Akademická encyklopedie českých dějin V. - H/1 - Jaroslav Pánek
 • Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně.. Dějiny a diplomatář kláštera - Pavel Kraft
 • Akademická encyklopedie českých dějin VII. K/2 – L - Jaroslav Pánek
 • Regesty textů dochovaných v rukopisných svazcích Acta Unitatis Fratrum I–IV. Acta Unitatis Fratrum. Prameny k dějinám jednoty bratrské v 15. a 16. století. Svazek 1.
 • Za Reinharda Heydricha - Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do „druhého života“ - Zlatica Zudová - Lešková
 • Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost - Milan Hlavačka
 • Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956–1989) 1.díl I/2. Cirkulární telegramy MZV 1956–1967/68
 • Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956–1989) 1.díl I/1. Cirkulární telegramy MZV 1956–1967/68
 • Děti křtěné Dunajem. České vzpomínky na meziválečnou Vídeň
 • Politické programy českého politického katolicismu 1894 - 1938
 • Historický atlas měst České republiky
 • Postila I. Sbírka pramenů k náboženským dějinám
 • Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750. Tradiční společnost raného novověku v Čechách - Jaroslav Čechura
 • Místa paměti v procesu formování moderního českého národa - Václava Kofránková
Nákupní košík
Přejít nahoru