Scriptorium

Zobrazen 121. – 144. z 147 výsledků

 • Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. V/I/3 (1378 dec. - 1419 aug. 16.)
 • Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii - Veronika Středová
 • Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie náboženství - R. Zdeněk Nešpor
 • Pražský sborník historický XLII - kol.
 • Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku - Lucie Storchová
 • Historia S. Joannis Nepomuceni. Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokníh - Alena Bočková
 • Česká beseda o německých i českých kronikách
 • Album pozdně středověkého písma - svazek V.. Severní Čechy - Kniha soudní a pamětní města Třebenic 1433 - 1577; Kniha soudní města Třebenic 1490 - 1601
 • Documenta Pragensia 33. Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století.
 • Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského. vévody hlohovského a opavského
 • Myslet socialismus bez tanků. Svoboda slova ve střed/tu zájmů československého roku 1968 - Matěj Stropnický
 • Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška - Petr Kopička
 • Album pozdně středověkého písma XIII.. Východní Čechy. Svazek XIII. Kniha soudní města Česká Třebová 1375–1488 Kniha města Poličky z let 1432–1526 - Hana Pátková
 • Dějiny královského města Nymburka - Josef Merkl
 • Představy společenství a strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské monarchii (1613-1780) - Veronika Čapská
 • Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru - Olga Fejtová
 • Atentát na Reinharda Heydricha. a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava
 • Moje inženýrské paměti I-II - Emil Zimmler
 • Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století - Vít Aschenbrenner
 • Album pozdně středověkého písma XII/3. Východní Čechy. Kniha pamětní města Přibyslavi 1441–1600 - Hana Pátková
 • Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice - Jakub Feige
 • Architektura - vláda - země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české - Richard Němec
 • Album pozdně středověkého písma XIV.. Východní čechy. Pamětní kniha města Broumova 1403-1472
 • Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea. Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše
Nákupní košík
Přejít nahoru