Scriptorium

Zobrazen 1. – 24. z 147 výsledků

 • František Josef Šlik a česká barokní krajina. Život šlechtice na východočeském venkově - Lucie Rychnová
 • Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče
 • Vlastivědný sborník Muzea Šumavy XII
 • Zástupný symbol
 • Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639
 • Účetnictví mezi tradicí a racionalitou. v českých zemích od středověku do počátku 18. století - Pavla Slavíčková
 • Metla našeho venkova!. Kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu (1918–1941) - Pavel Baloun
 • Pravda u zbojníka. Zbojnictví a loupežnictví ve střední Evropě - Adam Votruba
 • Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu - Michal Pullmann e-kniha
 • Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě - Petr Kreuz
 • Dolnobřežansko: pohled do krajiny 16.–19. století - Veronika Kucrová Stachurová
 • Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních - Jiří Dynda
 • Vzpomínky (1925–2002) - Jiří Goldschmíd
 • Barokáři. Historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejích aktérů - Přemysl Vacek
 • Barokní frontispisy v tiskařské bohemikální produkci - Hana Beránková
 • Vznik Československa a provincie Deutschböhmen
 • Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech
 • České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře Českých zemí - Tomáš Rataj
 • Podíl cechmistrů na správě pražských měst v raném novověku - Jiří Smrž
 • Krátká věčnost. Vytržení z času v narativních textech od středověku na práh moderní doby - Kateřina Smyčková
 • Vznik Československa a provincie Deutschböhmen e-kniha
  E-book elektronické knihy

  Vznik Československa a provincie Deutschböhmen e-kniha

  211,00 
 • Hergetův plán Prahy 1790/1791 - Jitka Močičková
 • Roudnická statuta. Zvyklosti augustiniánské kanonie v ­Roudnici nad Labem (komentovaná edice a překlad) - Adéla Ebersonová
 • Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech. Komplet - 3 svazky - Lucie Doležalová
Nákupní košík
Přejít nahoru