Fakulta humanitních studií

Zobrazen 1. – 24. z 28 výsledků

 • Dotknout se světa/To touch the world. Česká hudební alternativa 1968–2013 / Czech musical alternative 1968-2013 - Blanka Maderová
 • Metody výzkumu ve společenských vědách - Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 • Přírodní útvary – město – národ – identita/ Naturformationen – Stadt – Nation – Identität
 • Čeští architekti a stavitelé v 19. století. Profesní a společenský vzestup - Tomáš Korbel
 • Myšlení z hlediska celku. Dopisy z izolace - Ladislav Benyovszky
 • Obraz druhého v českém cestopise 19. století - Jan M. Heller
 • Metody výzkumu ve společenských vědách - Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 • Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty. 1. svazek řady kvalifikačních prací FHS UK - Miloš Sládek
 • Festivity jako ukazatel identity a společenského směřování. Diverzita etnických menšin - Dana Bittnerová
 • Dohled a okraj: rozhodovací procesy - Dana Bittnerová
 • Národní metropole v čase vyvlastnění
 • Národy – města – lidé - slavnosti - Grazyna Ewa Karpińska
 • Romští hudebníci v 21. století / Romani Musicians in the 21st Century. Rozhovory s Olgou Fečovou
 • Oděni ve cti a železe. Reprezentace vojenské cti v deníku skotského generála Roberta Monroa - Ondřej Vodička e-kniha
 • Milan „Plukovník“ Kubes. Život jednoho exulanta v soukolí dějin - Miroslava Havelková
 • Etnické komunity – Hrdinové
 • Mezi archeologií a historií - Jan Bouzek e-kniha
  E-book elektronické knihy

  Mezi archeologií a historií – Jan Bouzek e-kniha

  136,00 
 • Hra
 • Politizující kovář Karla Purkyně. Realismus
 • Lidé města 2/2012
  Ostatní periodika

  Lidé města 2/2012

  81,00 
 • Bulhaři v Čechách. Kulturní parametry
 • Dějiny-teorie-kritika 2/2011
 • Diverzita etnických menšin. Prostorová dislokace a kultura bydlení - Dana Bittnerová
 • Lidé duhového hada a strážci dlouhého šedého mraku - Jana Kulhánková
Nákupní košík
Přejít nahoru