latinsky

Zobrazuji všech 24 výsledků

 • EVTROPII BREVIARIVM AB VRBE CONDITA / EUTROPIOVY STRUČNÉ DĚJINY OD ZALOŽENÍ MĚSTA. Latinsko-česká dvojjazyčná kniha s komentářem Francesca Galliho - Tomáš Dvořák e-kniha
 • Ad Fontes. Cursus Latinus - Eva Kuťáková
  E-book elektronické knihy

  Ad Fontes. Cursus Latinus – Eva Kuťáková, Dana Slabochová e-kniha

  Hodnocení 0 z 5
  168,00 
 • Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech
 • De lingua Latina V-VII - Marcus Terentius Varro
  Učebnice

  De lingua Latina V-VII – Marcus Terentius Varro

  296,00 
 • Vita Anskarii - Rimbert
  Beletrie

  Vita Anskarii – Rimbert

  280,00 
 • Latinsko-český kapesní slovník - Hans H. Orberg
 • Etymologie XVII / Etymologiae XVII - Isidor ze Sevilly
  Knihy

  Etymologie XVII / Etymologiae XVII – Isidor ze Sevilly

  310,00 
 • Ad Fontes. Cursus Latinus - Eva Kuťáková
  Učebnice

  Ad Fontes. Cursus Latinus – Eva Kuťáková, Dana Slabochová

  275,00 
 • Archiv český XLIII - Acta Correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407–1410 comparata
 • Digesta seu Pandectae. tomus II. / Digesta neboli Pandekty. svazek II. e-kniha
  E-book elektronické knihy

  Digesta seu Pandectae. tomus II. / Digesta neboli Pandekty. svazek II. e-kniha

  328,00 
 • Curculio aneb Darmojed - Plautus Titus Maccius
  Beletrie

  Curculio aneb Darmojed – Plautus Titus Maccius

  160,00 
 • Poslední legrace - Ausonius
  Poezie

  Poslední legrace – Ausonius

  238,00 
 • Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614 - Gabriel Silagi
 • Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady
 • Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu - Milada Homolková
 • Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614 - Gabriel Silagi
 • Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494–1495) - Petr Kozák
 • Orthographia Bohemica
  Knihy

  Orthographia Bohemica

  Hodnocení 0 z 5
  207,00 
 • Spisovatelé Království českého. Díl I.: A--B. Scriptores Regni Bohemiae. Tomus I.: A-B - Johann Peter Cerroni
 • Pražský sborník historický XLIII
  Knihy

  Pražský sborník historický XLIII

  Hodnocení 0 z 5
  326,00 
 • Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem
 • Apologia mimorum od Chorikia z Gazy. Obrana herců ve jménu Dionýsa. - Pavlína Šípová e-kniha
 • Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Výklad Písně písní - Anna Pumprová
 • Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského. vévody hlohovského a opavského
Nákupní košík