Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě – Martin Golec, Pavel Fojtík

359,00 

Doba halštatská (800–450 př. Kr.) je první etapou doby železné na našem území. Do dnešních dob se z ní dochovalo velké množství archeologických nálezů, významné jsou zejména rozměrné pohřební monumenty.

Katalogové číslo: 291438 Kategorie: