beta books
...jak krásné je číst

Registrace pro zasílání knižních novinek
O čem sní muži aneb jak to vidí otcové

O čem sní muži aneb jak to vidí otcové
Eduard Bakalář, Olga Nytrová, Václav Strachota

Cena: 249 Kč; 349 Sk; 12 Eur;
Prodejní kód: EAN 9788086851-
ISBN: 80-86851-24-9


V duchu knih O čem sní ženy autoři píší o dosud zanedbávaných mužích. Zpracovali celkem deset příběhů mužských, vlastně otcovských, končících komplikacemi. Ke každému příběhu přidávají krátký komentář psychologa. Čtenářům předkládají současné autentické příběhy s otcovskou problematikou. Na souvislosti nahlíží očima mužů, kteří prožívají svá vztahová traumata. Každý příběh je doplněn P. S., tedy „post scriptum“, kde se čtenář dozví, jaký je aktuální vývoj. Ke každému příběhu je doplněn krátký komentář psychologa.
V druhé části se snaží situaci hlouběji porozumět, zmapovat a upozornit na skryté souvislosti. Upozorňují na podstatné motivy komplikující naše životy. Čtenáře nechávají napjaté ? více se o tom dozví až v závěru knihy. Kniha je výjimečná tím, že upozorňuje a dokládá, že i manželky a maminky mohou být nositelkami nedobrých, zlých, ba destruktivních povahových rysů a že tím škodí manželům, dětem i společnosti. Ve všech ostatních publikacích o partnerských vztazích – včetně publikací od Sommerové – se takto chovají pouze muži, manželé.
O. Sommerová vidí jako viníky komplikací ve vztazích hlavně muže. Zdá se, že k tomuto pohledu byla nejspíše predestinována vlastní rodinou: „otec nezodpovědnej, línej a navíc karbaník“ (kniha 1, str. 193), „moje máma byla anděl“ (kniha 1, str. 194).

Problém tohoto zjednodušeného či stereotypního posuzování vyvstane, když se zeptáme, kdo vlastně tyto nedobré muže vychoval, kdo byl architektem jejich duše. Máme za to, že to byly a jsou spíše matky, které si své vlastnictví a své nároky na vštěpování základních hodnot velmi žárlivě střeží.
Autoři nabízejí Olze Sommerové téma k další knize, pokud ovšem chce pátrat dál. Dosud zpracovala osudy třiceti pěti žen, většinou inteligentních, citlivých, uvážlivých, pracovitých a prosociálních, které se životními zkušenostmi dopracovaly velmi slušné úrovně emocionální zralosti.

„Kdo jsem? Kam jdu? S kým se potkávám? Jaký je můj příběh? Jak vypadá životní příběh člověka vedle mne?“ ptá se čas od času snad každý z nás.
A pak se zamýšlíme nad tím, jakou hodnotu obnášejí naše vztahy. Uvažujeme o tom, jakou máme odpovědnost za naplnění životů svých blízkých. Jsme dostatečně zralí pro kvalitní vztah, v němž jsou přítomny zodpovědnost, vůle i cit? Dokážeme jednat samostatně a správně se rozhodovat? Umíme unést nezdar, neúspěch, bolest? A když něco takového postihne naše blízké, podepřeme je? Nebo se jen rozčilujeme, vyčítáme a svalujeme vinu na druhé? Je třeba uznat, že ke svému lidskému zrání potřebujeme prožívat i zklamání a bolest. Patří to k životu, ale záleží na úhlu pohledu, jak k problémům přistoupíme: buď zrale a s nadhledem, anebo se v nich začneme topit a strháváme s sebou i druhé.

Ptejme se tedy: „Dokážu se přizpůsobit partnerovi, umím pro něho a pro naše děti hodně udělat?“ Je častou bolestí nás lidí, že druhému nenasloucháme, jsme do jisté míry zaslepeni sobectvím, jsme pohodlní. Ono se nám nechce příliš se přizpůsobovat partnerovi - byli bychom raději, kdyby se spíše víc přizpůsobil on nám. To je emoční nezralost v praxi a často znamená konec šance na dobré manželství. Ústupky a kompromis musí existovat na obou stranách. Velkorysost a obětavost není automatická. „Být člověkem, žít mezi lidmi, je zázračné, i když známe nízkosti a zločiny, jichž jsou schopni......skutky se neshodují ani s obrazem nevinných dětí ve třídě, ani se schopnostmi nejvyšších duchovních výkonů.

„Snad jsem měla být tolerantnější,“ slyšeli jsme v dané souvislosti povzdechnout si starou paní, upoutanou na lůžko, v léčebně dlouhodobě nemocných. „Na děti jsem příliš křičela, neměly doma moc klidu. Na manžela jsem byla zbytečně zlá, vylévala jsem si na něm špatnou náladu, a on se, chudák, tak snažil. Před rodinou jsem ho ponižovala, nenechala jsem na něm chlup dobrý.“

K zamyšlení nad hodnotami životními by vás rády motivovaly příběhy, které vznikly podle vyprávění otců, okrádaných o lásku synů a dcer.

Tabulka ze str. 170 z knihy O cem sni muzi je k dispozici ke stazeni.

Tabulka ze str. 209 z knihy O cem sni muzi je k dispozici ke stazeni.


kompletní nabídku najdete v sekci katalog