beta books
...jak krásné je číst

Registrace pro zasílání knižních novinek
Bůh jako psychický virus

Bůh jako psychický virus
Petr Bakalář

Cena: 299 Kč; Sk; Eur;
Prodejní kód: BB 0812 BJPV
ISBN: 978-80-87197-14-1


Cílem publikace je kritická analýza tří hlavních náboženských monoteistických systémů – judaismu, křesťanství a islámu.

Ti, kteří mají pro svoji víru silné důvody, by se neměli bát analýzy a kritiky. V případě věřících se však s tolerancí setkáváme jen výjimečně. Nejspíš to ukazuje na vnitřní nejistotu.


kompletní nabídku najdete v sekci katalog