beta books
...jak krásné je číst

Registrace pro zasílání knižních novinek

Člověk, tvor neznámý

Karel Pexidr

Má smysl uvažovat o smyslu? Otázkám týkajícím se smyslu se nelze vyhnout, nemají-li obecné úvahy o člověku trpět neodpustitelným deficitem.

NOVINKA - O svůdnosti idejí

Karel Pexidr

Filosofické i psychologické posuzování idejí nám v celkovém pohledu dává právo na závěr, že ideje jsou důležitým reprezentantem toho čemu se říká - pravda s jistou dávkou vágnosti - lidský duch.

NOVINKA - Tajemné dveře do domu Bible

Jan Schwarz

Bible je nazývána Knihou knih. V knihovně přátel jsem ji však objevil zaprášenou a netknutou. A právě tehdy jsem se rozhodl Tajemné dveře do domu Bible znovu otevřít a stát se tak vrátným pro rozjímavé a pozorné čtenáře.

Cestou

Tomáš Kocvera

Básně Tomáše Kocvery shrnují jeho životní filozofii. Laskavý nadhled a velkorysost k životu. S minimalistickým citem a pokorou, ke všemu okolo sebe, nás autor provází děním, které nás obklopuje. Děním, které nám tak něja

Filozofické aforismy

Karel Pexidr

Aforismus je zašifrovaná pravda dostupná pro toho, kdo má šifrovací klíč. Kdo chce pravdu polapit, musí si opatřit síť, na jejíž okraje nedohlédne. Komu postačí pravdu prožívat, spokojí se s aforismem.

Philosophy for everyone

Karel Pexidr

Věda poskytuje vědění spolehlivé, ale oborově omezené. Filosofie oborovou omezenost překonává, avšak její spolehlivost trpí nejednotností filosofických přístupů a stanovisek.


Předchozí1 2 3 4 5 6 7 Další